Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem công nợ phải thu khách hàng

Để xem công nợ phải thu khách hàng bạn vào menu Công nợ -> Công nợ phải thu:

danh sách công nợ phải thu khách hàng

Lúc này danh sách công nợ hiện ra, bạn sẽ nhìn thấy danh sách khách hàng đang thiếu nợ bạn. Tại đây bạn có thể thao tác các chức năng sau:

  • Tìm kiếm (F2): Nhập và chọn khách hàng cần xem công nợ.
  • Cập nhật công nợ: Chức năng này cập nhật dữ liệu công nợ mới nhất, chính xác nhất.
  • In: In danh sách công nợ ra giấy.
  • Excel: Xuất excel ra tập tin excel. Nhập Excel cho phép ta Import dữ liệu công nợ từ tập tin excel, chức năng này dùng để lấy số dư đầu kỳ khi mới bắt đầu sử dụng phần mềm.
  • Xem: Để xem chi tiết công nợ của khách hàng bạn chỉ cần nhấp vào nút “Xem” đầu dòng của khách hàng đó.
xem chi tiết công nợ phải thu khách hàng

Trạng thái xem chi tiết bạn có thể cài đặt ẩn hoặc hiện hàng hóa, ẩn hoặc hiện phiếu bán tiền mặt.

Ngoài chức năng xem dạng danh sách chỉ hiện số tiền còn nợ. Bạn chuyển qua tab Tổng hợp theo dõi: Số nợ đầu kỳ, phát sinh trong kỳ & cuối kỳ.

xem tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Chức năng trên công nợ Tổng hợp tương tự như xem dạng Danh sách.

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Mình vừa trình bày xong phần hướng dẫn xem công nợ phải thu khách hàng. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng