Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem sổ chi tiết hàng hóa

Sổ chi tiết hàng hóa dùng để theo dõi chi tiết tình hình xuất – nhập – tồn kho hàng hóa cả về số lượng và giá trị hàng hóa làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

Để xem sổ chi tiết hàng hóa ta vào menu QL Hàng Hóa -> Kho hàng -> Sổ chi tiết -> Chi tiết hàng hóa. Nhập và chọn hàng hóa ta cần xem.

xem sổ chi tiết hàng hóa

Tại đây bạn có thể:

  • Kỳ BC: Thay đổi kỳ báo cáo cần xem.
  • Kho hàng: Chọn kho cần xem (Đối với trường hợp có nhiều kho).
  • In: In báo báo ra giấy.
2 so chi tiet hang hoa
  • Xuất Excel: Export báo cáo ra tập tin Excel (tiêu chuẩn 2007 trở lên).
xuất excel sổ chi tiết hàng hóa
Vậy là đã xong phần xem sổ chi tiết hàng hóa. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng