Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn lập phiếu chi trả nợ nhà cung cấp

Lúc nhập hàng có những trường hợp mua nợ trong phần thanh toán phiếu nhập hàng bạn thực hiện mua nợ như sau:

nhập kho mua hàng ghi nợ nhà cung cấp

Phiếu trên bạn đang ghi nợ cho nhà cung cấp “Phần mềm TinhTienNet” thiếu lại 2.000.000đ. Thời gian sau bạn trả bớt 1.000.000đ (hoặc trả hết). Ta lập phiếu chi trả nợ bằng cách vào menu Công nợ -> Phiếu chi trả nợ NCC -> Tạo phiếu chi.

phiếu chi trả nợ nhà cung cấp

Lúc này cửa sổ thêm phiếu chi trả nợ hiện ra, bạn khai báo các thông tin cần thiết và chọn “Lưu”. Hoặc “Lưu & Thêm tiếp” nếu như bạn muốn tiếp tục lập tiếp phiếu chi khác.

Lập phiếu chi trả nợ nhà cung cấp

Lưu ý: Những input có dấu sao màu đỏ: Bắt buộc nhập. Input có dấu sao màu vàng nhập một trong hai. Sau khi tạo xong phiếu chi trả nợ phần mềm thể hiện như sau:

danh sách phiếu chi trả nợ nhà cung cấp

Tại đây bạn có thể:

  • Tìm kiếm (F2): Tìm theo số phiếu, mã nhà cung cấp và tên nhà cung cấp.
  • Xóa: Chọn nút “Xóa” đầu dòng để xóa phiếu.
  • Sửa phiếu: Nhấp vào số phiếu để chỉnh sửa nội dung phiếu chi trả nợ.
  • Xuất Excel: Dùng để xuất danh sách phiếu chi ra tập tin Excel.
  • In: In phiếu thu chi ra giấy đưa người nhận & làm chứng từ báo cáo.
in phiếu chi trả nợ nhà cung cấp

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là đã xong phần hướng dẫn lập phiếu chi trả nợ nhà cung cấp. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng