Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn khai báo số dư công nợ đầu kỳ

I. Khai báo khách hàng cần lấy số nợ đầu kỳ:

Khi vừa bắt đầu sử dụng phần mềm. Nếu bạn đã có số liệu công nợ khách hàng từ việc quản lý bằng sổ sách trước đây hoặc từ phần mềm khác chuyển qua. Bạn cần phải khai báo số dư công nợ cần phải thu đầu kỳ như sau:

Vào menu “Hệ thống” -> “Khai báo số dư đầu kỳ” -> “Đầu kỳ nợ phải thu”:

khai báo số dư công nợ đầu kỳ

Tại đây, bạn bắt đầu thêm khách hàng có số nợ đầu kỳ vào bằng cách nhấn nút “Thêm khách hàng”. Khách hàng này phải được khai báo thông tin từ trước trong Danh mục khách hàng. Phần tên khách hàng bạn chỉ cần gõ và chọn tên khách hàng cần khai báo.

2 khai bao so du cong no

Bạn nhập thêm số tiền còn nợ của khách hàng. Sau đó nhấn “Lưu” hoặc “Lưu & Thêm tiếp” để tiếp tục khai báo khách hàng tiếp theo. Ngoài ra để thêm nhanh tất cả khách hàng đã có trong danh mục khách hàng bạn chọn “Tự động thêm khách hàng từ danh mục”.

3 khai bao so du cong no

Ngoài 2 cách khai báo khách hàng trên, bạn còn cách khác là nhập khách hàng từ tập tin Excel bằng cách nhấn vào nút “Excel” -> “Nhập Excel”:

4 khai bao so du cong no

Lúc này bạn cần lấy mẫu excel về:

tải mẫu excel cần lấy số dư công nợ

Sau đó khai báo khách hàng vào mẫu excel:

nhập khách hàng cần lấy số dư công nợ

Bước tiếp theo tại form nhập Excel bạn chọn đến file excel mẫu mà bạn đã lưu. Sau đó bấm “Thực hiện”, quá trình import dữ liệu sẽ tiến hành. Lưu ý là bạn nên import tối đa 5.000 dòng/1 lần, nếu dữ liệu nhiều hơn bạn nên chia nhỏ dữ liệu ra và import nhiều lần:

chọn file excel lấy số dư công nợ

Lúc này ta được kết quả như sau:

8 khai bao so du cong no.png

II. Quản lý số nợ đầu kỳ của khách hàng:

Tại đây bạn có thể:

  • Tìm kiếm khách hàng: Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn nút “Tìm”.
  • Chỉnh sửa số nợ đầu kỳ: Nhấp vào mã khách hàng cần chỉnh sửa.
  • Xóa khách hàng đã khai báo: Nhấp vào nút xóa đầu dòng của khách hàng cần xóa.
  • Xóa tất cả: Nếu bạn muốn xóa hết khách hàng và khai báo lại từ đầu. Nhấp vào nút “Xóa tất cả” Xác nhận trước khi xóa.
  • Xuất Excel: Nhấn nút “Excel” -> “Xuất Excel”. Tập tin Excel dùng để lưu trữ hoặc in ấn.

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là mình đã trình bày xong phần khai báo số dư công nợ đầu kỳ của khách hàng. Còn phần khai báo số dư công nợ cần phải trả nhà cung cấp bạn làm tương tự như trên.

Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng