Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn khai báo danh mục nhà cung cấp

Danh mục nhà cung cấp dùng để quản lý nhà cung cấp: Ghi công nợ, thống kê mua hàng theo nhà cung cấp,… Để khai báo danh mục nhà cung cấp bạn vào menu Danh Mục -> DM Nhà cung cấp -> Tạo nhà cung cấp:

khai báo danh mục nhà cung cấp

Sau khi click “Tạo nhà cung cấp” và nhập các thông tin cần thiết tạo nhà cung cấp mới:

2 danh muc nha cung cap

Mã nhà cung cấp: Bạn có thể để trống phần mềm tự sinh mã.

Tên nhà cung cấp: Bắt buộc nhập.

Sau khi khai báo đầy đủ thông tin bạn click chọn “Lưu” hoặc “Lưu & Thêm tiếp” để tạo thêm nhà cung cấp khác.

kết quả sau khi thêm mới nhà cung cấp

Tại giao diện quản lý danh sách nhà cung cấp bạn có thể:

  • Tìm kiếm (F2): Tìm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, điện thoại, mã số thuế nhà cung cấp.
  • Xóa: Để xóa nhà cung cấp click chọn nút “xóa” đầu dòng.
  • Sửa: Để cập nhật lại thông tin nhà cung cấp bạn click vào mã nhà cung cấp cần sửa.
  • Excel: Xuất Excel danh mục nhà cung cấp ra tập tin Excel.
  • Ngoài ra bạn có thể tạo hàng loạt nhà cung cấp bằng cách nhập từ file excel. Để làm việc này bạn vào nút Excel -> Nhập Excel.
nhập excel nhà cung cấp

Cửa sổ nhập nhà cung cấp từ tập tin excel hiện lên bạn cần lấy mẫu về và khai báo nhà cung cấp vô mẫu:

5 danh muc nha cung cap

Sau khi tải file mẫu về bạn cần nhập nhà cung cấp vào theo mẫu có sẵng, bắt đầu từ dòng thứ 2 tập tin excel:

6 danh muc nha cung cap.png

Khi đã khai báo đầy đủ danh sách nhà cung cấp cần tạo, tại chức năng nhập Excel bạn chọn đến file cần tải lên hệ thống:

chọn đường dẫn đến file nhà cung cấp cần nạp

Sau khi chọn đến nơi để tập tin excel mẫu từ My Computer máy bạn. Sau đó click “Thực hiện” danh sách nhà cung cấp sẽ được nhập (import) vào phần mềm như sau:

8 danh muc nha cung cap.png

Các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là mình đã trình bày xong phần khai báo nhà cung cấp trong danh mục.

Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng