Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn lập phiếu thu trên phần mềm bán hàng

Trong nhiều trường hợp ngoài nguồn thu chính như: thu tiền bán hàng, thu nợ, ta vẫn có thể sử dụng phiếu thu khác. Để lập phiếu thu ta vào menu Thu chi -> Phiếu thu -> Click chọn tạo phiếu thu.

Tạo phiếu thu trên phần mềm quản lý bán hàng

Lúc này cửa sổ thêm phiếu thu hiện ra, bạn khai báo các thông tin cần thiết và chọn “Lưu”. Hoặc “Lưu & Thêm tiếp” nếu như bạn muốn lập tiếp phiếu thu khác.

2 phieu thu

Lưu ý: Những input có dấu sao màu đỏ: Bắt buộc nhập. Input có dấu sao màu vàng nhập một trong hai. Sau khi tạo xong phiếu thu phần mềm thể hiện như sau:

3 phieu thu

Tại đây bạn có thể:

  • Tìm kiếm (F2): Tìm theo số phiếu, mã khách hàng và tên khách hàng.
  • Xóa: Chọn nút “Xóa” đầu dòng để xóa phiếu.
  • Sửa phiếu: Nhấp vào số phiếu để chỉnh sửa nội dung phiếu thu.
  • Xuất Excel: Dùng để xuất danh sách phiếu thu ra tập tin Excel.
  • In: In phiếu thu ra giấy đưa khách hàng & làm chứng từ báo cáo.
4 phieu thu

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là đã xong phần hướng dẫn lập phiếu thu.

Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng