Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem sổ tổng hợp hàng hóa bán ra

Sổ tổng hợp hàng hóa bán ra là loại sổ giúp bạn theo dõi tình hình xuất bán trong kỳ. Để xem sổ tổng hợp hàng hóa bán ra ta vào menu QL Hàng Hóa -> Kho hàng -> Sổ tổng hợp -> Tổng hợp hàng hóa bán ra.

xem sổ tổng hợp hàng hóa bán ra

Tại đây bạn có thể xem theo:

  • KH: Nhập và chọn khách hàng cần xem.
  • In: In báo cáo ra giấy.
  • Xuất Excel: Xuất báo cáo ra tập tin Excel.

Sổ tổng hợp hàng hóa bán ra cho phép ta xem dạng:

  • Tổng hợp: Chỉ hiện nội dung tổng của đơn hàng. Để xem chi tiết hàng hóa đơn hàng nào ta click nút Xem đầu dòng của đơn hàng đó.
  • Chi tiết: Xem chi tiết mỗi đơn hàng bao gồm hàng hóa xuất bán.
2 so tong hop hang hoa ban ra

Chức năng khi xem chi tiết tương tự như xem dạng tổng hợp.

Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng