Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn tạo đơn đặt hàng

Bước 1: Vào menu Đặt hàng chọn Đặt hàng bán. Sau đó nhập và chọn khách hàng đặt theo danh sách gợi ý. Nếu đây là khách hàng mới, bạn nhấp vào nút Thêm mới khách hàng để bổ sung.

1 dat hang ban
Sau đó khai báo thông tin khách hàng cần thêm.
2 them moi khach hang

Bước 2: Nhập hàng hóa khách đặt theo danh sách gợi ý hiện ra và Lưu phiếu đặt hàng.

3 luu dat hang ban

Bước 3: Sau khi lưu bạn có thể in toa đặt hàng hoặc xem phiếu đặt hàng ở tab Xem phiếu.

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Tạo phiếu nhập hàng
2. Tạo phiếu xuất bán hàng

Kho hàng

1. Xem thẻ kho hàng hóa
2. Quản lý hàng hóa có nhiều đơn vị tính (ĐVT)
3. Quản lý hàng hóa theo Lô – Hạn sử dụng
4. Quản lý hàng hóa theo Serial/Imei
5. Quản lý hàng hóa ký gởi lại kho cửa hàng
6. Quản lý hàng hóa nhiều kho
7. Xem báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa