Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn lập phiếu chi trên phần mềm bán hàng

Phiếu chi thể hiện phần chi phí của doanh nghiệp để từ đó ta xác định được lãi ròng của doanh nghiệp. Để lập phiếu chi ta vào menu Thu chi -> Phiếu chi -> Click chọn tạo phiếu chi.

lập phiếu chi trên phần mềm bán hàng

Lúc này cửa sổ thêm phiếu chi hiện ra, bạn khai báo các thông tin cần thiết và chọn “Lưu”. Hoặc “Lưu & Thêm tiếp” nếu như bạn muốn lập tiếp phiếu chi khác.

khai báo thông tin lập phiếu chi

Lưu ý: Những input có dấu sao màu đỏ: Bắt buộc nhập. Input có dấu sao màu vàng nhập một trong hai. Trong phần nghiệp vụ: Có rất nhiều nhiệp vụ để bạn chọn. Nếu thiếu bạn có thể vào Danh mục -> DM Nghiệp vụ để khai báo thêm.

Sau khi tạo xong phiếu chi phần mềm thể hiện như sau:

Danh sách phiếu chi bán hàng

Tại đây bạn có thể:

  • Tìm kiếm (F2): Tìm theo số phiếu, mã khách hàng và tên nhà cung cấp.
  • Xóa: Chọn nút “Xóa” đầu dòng để xóa phiếu.
  • Sửa phiếu: Nhấp vào số phiếu để chỉnh sửa nội dung phiếu chi.
  • Xuất Excel: Dùng để xuất danh sách phiếu chi ra tập tin Excel.
  • In: In phiếu chi ra giấy đưa khách hàng & làm chứng từ báo cáo.
4 phieu chi

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là đã xong phần hướng dẫn lập phiếu thu.

Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng