Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn thống kê chi phí phần mềm bán hàng

Thống kê chi phí phát sinh: Tập hợp các khoản chi phí quản lý của doanh nghiệp. Để xem thống kê chi phí bạn vào menu Báo cáo – Thống kê -> Thống kê chi phí:

Thống kê chi phí doanh nghiệp

Tại đây bạn có thể:

  • Xem chi tiết phiếu: Click vào nút “Xem” đầu phiếu. Tại đây chi phí được hiện chi tiết của từng khoản chi. Để trở về danh sách tổng hợp chi phí mời bạn click nút “Quay lại”.
chi tiết thống kê chi phí doanh nghiệp
  • Xuất Excel: Xuất báo ra tập tin Excel. Bạn có thể xuất báo cáo dạng chi tiết & báo cáo dạng tổng hợp chi phí.
3 Thong ke chi phi

Mình vừa trình bày xong phần thống kê chi phí phát sinh. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng