Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn khai báo danh mục hàng hóa

Danh mục hàng hóa là nơi bạn khai báo những hàng hóa, dịch vụ bán ra của cửa hàng. Để khai báo danh mục hàng hóa bạn vào menu Danh mục -> Hàng hóa -> DM Hàng hóa -> Thêm hàng hóa:

khai báo danh mục hàng hóa

Khi cửa sổ thêm hàng hóa mới hiện ra, bạn khai báo các thông tin cần thiết cho hàng hóa:

  • Mã hàng: Bạn có thể để trống phần mềm sẽ sinh mã tự động.
  • Tên hàng: Khai báo tên hàng hóa bạn cần bán.
  • Theo dõi tồn kho: Check nếu hàng hóa cần quản lý tồn kho. Ngược lại bỏ check nếu hàng hóa dạng dịch vụ.
  • Khai báo giá bán lẻ và giá bán sỉ (nếu có) với đơn vị tiền tệ là VNĐ.
  • Cuối cùng là click nút “Lưu“.
2 danh muc hang hoa

Tương tự để tạo mới hàng hóa dạng dịch vụ (không quản lý tồn kho) ta làm như sau:

3 danh muc hang hoa

Vậy là xong phần khai báo hàng hóa dạng dịch vụ.

Tiếp theo mình hướng dẫn bạn khai báo hàng hóa dạng thuộc tính sản phẩm. Để tạo hàng hóa dạng thuộc tính sản phẩm bạn cần click chọn “Tạo sản phẩm theo thuộc tính”:

tạo thuộc tính sản phẩm

Sau khi click chọn “Tạo sản phẩm theo thuộc tính” phần mềm sẽ hiện ra Màu sắc và Size. Bạn khai báo những màu sắc & size cần tạo, phần mềm sẽ hiện ra những mặt hàng tương ứng với những thuộc tính mà bạn khai báo:

5 danh muc hang hoa

Tại cột mã hàng: Bạn có thể để trống phần mềm sinh mã tự động.

Cột giá bán lẻ và giá bán sỉ: Bạn có thể thay đổi giá bán theo thuộc tính hoặc giữ nguyên để bán giá theo giá hiện ra.

Cột chọn: Nếu có mặt hàng bạn không kinh doanh bạn có thể click bỏ chọn.

Cuối cùng “Lưu” hàng hóa sẽ được tạo ra như sau:

kết quả tạo hàng hóa theo thuộc tính sản phẩm

Vậy là ta đã xong phần tạo hàng hóa. Tại giao diện xem hàng hóa trong danh mục bạn có thể:

  • Tìm kiếm (F2): Tìm sản hàng hóa theo mã hàng, tên hàng & Barcode.
  • Xóa: Để xóa hàng hóa mà ta không còn kinh doanh nữa click chọn nút “xóa” đầu dòng.
  • Sửa: Để cập nhật lại thông tin hàng hóa bạn click vào mã hàng cần sửa.
  • Excel: Xuất Excel danh mục hàng hóa ra tập tin Excel.
  • Ngoài các bước tạo hàng hóa mình hướng dẫn ở trên bạn có thể tạo hàng loạt bằng cách Nhập từ file excel. Để làm việc này bạn vào nút Excel -> Nhập Excel.
import hàng hóa từ excel

Cửa sổ nhập hàng hóa hiện lên bạn cần lấy mẫu về và khai báo hàng vô mẫu:

8 danh muc hang hoa

Sau khi tải file mẫu về bạn cần nhập hàng hóa vào theo mẫu có sẵng, bắt đầu từ dòng thứ 2 của tập tin Excel:

9 danh muc hang hoa.png

Khi đã khai báo đầy đủ các mặt hàng bạn cần tạo, tại chức năng nhập Excel bạn chọn đến file cần tải lên hệ thống:

10 danh muc hang hoa

Sau khi chọn đến nơi để tập tin excel mẫu từ My Computer máy bạn. Sau đó click “Thực hiện” Hàng hóa sẽ được nhập (Import) vào phần mềm như sau:

kết quả import hàng hóa bằng excel

Lưu ý: Ở bước nhập từ Excel trên phần mềm quản lý bán hàng Lihasoft. Số lượng hàng hóa bạn khai báo trên tập tin excel tối đa là 10.000 dòng (tương ứng 10.000 mặt hàng) / 1 lần nhập.

Các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là mình đã trình bày xong phần khai báo hàng hóa trong danh mục. Chúc bạn thành công ! 

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng