Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem báo cáo lợi nhuận bán hàng

Để xem Báo cáo lợi nhuận bán hàng bạn vào menu Báo cáo – Thống kê -> Báo cáo lợi nhuận:

xem báo cáo lợi nhuận bán hàng theo tháng

Mặc định khi vào báo cáo lợi nhuận, phần mềm sẽ hiện lợi nhuận theo tháng và chi tiết tổng hợp theo từng ngày. Tại đây bạn có thể:

  • Xem chi tiết: Để xem chi tiết ngày nào bạn click vào nút “xem” đầu dòng của ngày đó. Và click nút “Quay lại” để trở về danh sách tổng.
2 bao cao loi nhuan.png
  • Để xem chi tiết hàng của phiếu, bạn click vào nút “xem” đầu dòng của từng phiếu.
3 bao cao doanh so.png
  • Nếu phát hiện có thông tin nào đó bị sai bạn có thể click vào nút “Đi đến phiếu” để chỉnh sửa. Hoặc click nút “Bỏ qua (Esc)” để quay lại giao diện báo cáo.
  • Xuất Excel: Xuất báo cáo ra tập tin Excel.
4 bao cao loi nhuan.png

Vừa rồi mình đã trình bày báo cáo lợi nhuận theo tháng. Tiếp theo là xem báo cáo lợi nhuận theo hàng hóa, chức năng tương tự như báo cáo lợi nhuận theo tháng:

xem lợi nhuận trên hàng hóa bán ra

Cuối cùng là phần quan trọng nhất Báo cáo lãi lỗ:

báo cáo lãi lỗ trên phần mềm bán hàng

Tại đây có các hạng mục nào bạn chưa hiểu; Bạn có thể rê chuột vào nút “i” kế bên hạng mục đó, phần mềm sẽ chú thích cho bạn.

Qua báo cáo lợi nhuận bán hàng, bạn nắm được toàn bộ tình hình hoạt động kinh doanh & Sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng