Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn khai báo danh mục nghiệp vụ thu chi

Trong phần mềm quản lý bán hàng Lihasoft bao gồm 2 nhóm nghiệp vụ chính: Nghiệp vụ thu & Nghiệp vụ chi. Để khai báo danh mục nghiệp vụ bạn vào menu Danh mục -> DM Nghiệp vụ:

khai báo danh mục nghiệp vụ thu chi

Tại danh mục nghiệp vụ thu thường phần mềm đã tạo sẵng: Thu nợ & Thu khác. Nếu thấy thiếu bạn có thể tạo thêm bằng cách click chọn “Tạo nghiệp vụ”. Sau đó khai báo mã nghiệp vụ, tên nghiệp vụ và “Lưu” lại.

Tương tự chuyển qua tab nghiệp vụ chi như sau:

khai báo nghiệp vụ chi tiền

Tại đây bạn thấy thiếu nghiệp vụ “chi khác” giờ ta click chọn “Tạo nghiệp vụ”:

3 danh muc nghiep vu

Tại đây bạn chỉ cần nhập mã: Không bỏ dấu tiếng việt, không có khoản trắng. Sau đó nhập tên nghiệp vụ bạn cần tạo thêm -> Click “Lưu” hoặc “Lưu & Thêm tiếp” để tạo thêm nghiệp vụ khác.

4 danh muc nghiep vu.png

Rất đơn giản để tạo thêm 1 nghiệp vụ mới. Để xóa nghiệp vụ bạn click nút “xóa” đầu dòng, để sửa lại tên nghiệp vụ bạn click vào mã nghiệp vụ cần sửa sau đó nhập lại tên mới là xong.

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là mình đã trình bày xong phần khai báo danh mục nghiệp vụ thu chi.

Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng