Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa

Báo cáo nhập, xuất, tồn sẽ tổng hợp chi tiết thông tin về sự thay đổi của số lượng sản phẩm như: Tồn đầu kỳ, cuối kỳ, lượng luân chuyển trong kỳ… Giúp bạn đưa ra những định hướng về kho hàng chính xác và hiệu quả.

Để xem báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa bạn vào menu: QL Hàng hóa -> Kho hàng -> BC Nhập – Xuất – Tồn.

báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa

Tại đây bạn có thể:

  • Tìm kiếm (F2): Mã hàng, tên hàng cần xem.
  • Kỳ BC: Chọn kỳ báo cáo cần xem.
  • In: In báo cáo ra giấy.
in báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
  • Xuất Excel: Export báo cáo ra tập tin Excel (tiêu chuẩn 2007 trở lên).
xuất excel báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
Vậy là đã xong phần xem báo cáo nhập xuất tồn. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng