Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem thẻ kho – kiểm tra kho hàng

Thẻ kho là phần thể hiện lượng hàng hóa tồn kho thực tế. Thẻ kho rất quan trọng đối với khách hàng có sử dụng chức năng quản lý kho. hướng dẫn xem thẻ kho

Để kiểm tra lượng hàng hóa tồn kho ta vào menu QL Bán Hàng, chọn Kho hàng, chọn Thẻ kho:

Thẻ kho hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng

Tại đây, hàng hóa được thể hiện theo từng kho hàng, nhóm hàng. Giá trị tồn kho là giá trị hàng hóa nhập mua.

  • Hàng hóa có màu đen: Là hàng hóa tồn kho trong vùng an toàn.
  • Hàng hóa màu vàng: Hàng vượt định mức. Phần định mức bạn cài trong danh mục hàng hóa.
  • Hàng hóa màu đỏ: Nguy hiểm, hàng đã xuất bán âm kho.

Cuối kỳ báo cáo: 1 tháng, 1 quý hoặc 1 năm. Ta cần cập nhật lại số liệu thẻ kho click nút “Cập nhật thẻ kho”. Phần mềm sẽ tự động cân chỉnh lại số lượng, sai số (số lẻ) lúc xuất bán hoặc nhập hàng. Và cho ra 1 kết quả báo cáo chính xác nhất.

2 the kho

Ngoài ra tại đây có các chức năng như:

  • Tìm kiếm (F2): Tìm mã vạch, mã hàng, tên hàng hóa trong kho.
  • Tùy chọn: Xem hàng tồn, hàng đã hết, hàng vượt định mức, hàng âm kho,…
3 the kho
  • In: In danh sách hàng hóa trong kho ra máy in.
  • Excel: Cho phép nhập (Import) và xuất (Export) hàng hóa trong kho ra tập tin Excel tiêu chuẩn 2007 trở lên.
4 the kho

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là mình đã trình bày xong phần hướng dẫn tạo phiếu nhập hàng. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng