Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem lịch sử giao dịch phần mềm bán hàng

Để xem lại lịch sử giao dịch bạn vào menu Báo cáo – Thống kê -> Lịch sử giao dịch:

xem lịch sử giao dịch trên phần mềm bán hàng

Tại đây bạn có thể:

  • Xem chi tiết phiếu: Click vào nút Xem đầu phiếu.
  • Xuất Excel: Xuất báo ra tập tin Excel.
xuất excel lịch sử giao dịch trên phần mềm bán hàng

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng