Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn khai báo danh mục khách hàng

Danh mục khách hàng dùng để quản lý khách hàng: Ghi công nợ, thống kê doanh số theo khách hàng,… Để khai báo danh mục khách hàng bạn vào menu Danh Mục -> Khách hàng -> DM Khách hàng -> Tạo khách hàng:

Danh mục khách hàng

Sau khi click “Tạo khách hàng” và nhập các thông tin cần thiết tạo khách hàng mới:

khai báo thông tin khách hàng cần tạo

Mã khách hàng: Bạn có thể để trống phần mềm tự sinh mã.

Tên khách hàng: Bắt buộc nhập.

Sau khi khai báo đầy đủ thông tin bạn click chọn “Lưu” hoặc “Lưu & Thêm tiếp” để tạo thêm khách hàng khác.

kết quả tạo khách hàng mới

Tại giao diện quản lý danh sách khách hàng bạn có thể:

  • Tìm kiếm (F2): Tìm mã khách hàng, tên khách hàng, điện thoại, mã số thuế khách hàng.
  • Xóa: Để xóa khách hàng click chọn nút “xóa” đầu dòng.
  • Sửa: Để cập nhật lại thông tin khách hàng bạn click vào mã khách hàng cần sửa.
  • Excel: Xuất Excel danh mục khách hàng ra tập tin Excel.
  • Ngoài ra bạn có thể tạo hàng loạt khách hàng bằng cách nhập từ file excel. Để làm việc này bạn vào nút Excel -> Nhập Excel.
nhập excel danh mục khách hàng

Cửa sổ nhập khách hàng từ tập tin excel hiện lên bạn cần lấy mẫu về và khai báo khách hàng vô mẫu:

tải mẫu nhập excel khách hàng

Sau khi tải file mẫu về bạn cần nhập khách hàng vào theo mẫu có sẵng, bắt đầu từ dòng thứ 2 trên tập tin excel:

nhập thông tin khách hàng cần import

Khi đã khai báo đầy đủ danh sách khách hàng cần tạo, tại chức năng nhập Excel bạn chọn đến file cần tải lên hệ thống:

chọn đường dẫn lưu file cần import khách hàng

Sau khi chọn đến nơi để tập tin excel mẫu từ My Computer máy bạn. Sau đó click “Thực hiện” danh sách khách hàng sẽ được nhập (import) vào phần mềm như sau:

8 danh muc khach hang.png

Các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là mình đã trình bày xong phần khai báo khách hàng trong danh mục.

Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng