Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn quản lý hàng hóa có nhiều đơn vị tính (ĐVT)

Quản lý hàng hóa có nhiều đơn vị tính luôn làm đau đầu nhà quản lý bán hàng. Đồng thời cũng là bài toán khó với các hệ thống phần mềm quản lý bán hàng. Lấy ví dụ với mặt hàng sữa tươi, người bán muốn áp 3 loại giá khác nhau khi bán là: Hộp sữa, dây sữa (4 hộp), thùng sữa (12 dây – 48 hộp). Đồng thời hệ thống phải luôn quản lý được tồn kho của mặt hàng sữa tươi, tương ứng với từng đơn vị tính khác nhau (hiện tại cửa hàng còn bao nhiêu hộp sữa, dây sữa & thùng sữa ?).

Để quản lý hàng hóa có nhiều đơn vị tính. Trước tiên ta khai báo mới hàng hóa cần bán trong danh mục hàng hóa.

danh mục hàng hóa

VD: Ta cần thêm hàng hóa có đơn vị tính cơ bản trước: Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe lớn với ĐVT cơ bản là “Hộp”.

2 quy doi hang hoa nhieu dvt

Tiếp theo ta cần quản lý thêm 2 ĐVT nữa là Lóc & Thùng: Chọn + Thêm hàng hóa khác ĐVT.

Thêm hàng hóa có ĐVT khác

Lần lượt khai báo các thông tin như sau:

  • ĐVT cơ bản: Chọn hàng hóa mà bạn đã khai báo ở trên với ĐVT cơ bản nhất.

  • ĐVT mới:
    Lóc nếu có phát sinh bán hàng theo Lóc.

  • Giá trị quy đổi:
    1 Lóc = 4 hộp thì ta nhập 4. Ở đây cho phép bạn nhập thêm 2 số lẻ.
cách thêm ĐVT mới

Tương tự đối với ĐVT là Thùng bạn khai báo như ĐVT Lóc. Lúc này ta tìm từ khóa: “Sữa cô gái” sẽ thấy xuất hiện trong danh mục hàng hóa như hình :

5 quy doi hang hoa nhieu dvt

Tiếp theo để hàng hóa này xuất hiện trong kho để bán ra ta cần nhập vào kho. Ở đây ví dụ ta mua hàng theo ĐVT thùng.

Nhập kho hàng hóa có nhiều ĐVT
Ví dụ nhập mua 10 thùng sữa như sau:
Cách nhập kho hàng hóa có nhiều ĐVT

Lúc này trong kho ta sẽ có 10 thùng sữa Cô Gái Hà Lan mà ta vừa nhập vào. Đối với hàng hóa có nhiều ĐVT ta sẽ thấy có sự khác biệt ở cột ĐVT, kế bên sẽ có nút quy đổi cho ta chuyển đổi ra ĐVT khác.

Kho hàng có nhiều ĐVT

Do nhu cầu cửa hàng có bán lẻ mặt hàng này theo lóchộp. Giờ ta tiến hành quy đổi như sau:

Quy đổi hàng hóa có nhiều ĐVT

Vừa rồi mình vừa thực hiện đổi 2 thùng sữa Cô Gái Hà Lan trong kho: 1 thùng ra 12 Lóc1 thùng ra 48 Hộp. Lúc này kết quả trong kho được thể hiện như sau:

Kết quả sau khi quy đổi hàng hóa có nhiều ĐVT

Sau khi quy đổi thành công, để theo dõi quản lý các phiếu quy đổi hàng hóa có nhiều ĐVT ta vào menu “Phiếu quy đổi ĐVT”. Tại đây bạn có thể tìm kiếm, Xóa phiếu quy đổi (nếu bạn phát hiện mình đã đổi nhầm ĐVT), xuất excel,…

11 quy doi hang hoa nhieu dvt.png

Quá đơn giản phải không nào. Thế là mình đã thực hiện xong thao tác: Khai báo, nhập hàng và quy đổi hàng có nhiều ĐVT. Khi bán ra bạn bán mặt hàng này theo ĐVT nào thì cứ chọn ĐVT đó xuất bán là xong.

Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng