Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn quản lý hàng hóa ký gởi lại kho cửa hàng

Trong quá trình kinh doanh, ta thường gặp phải trường hợp khách hàng đã mua hàng và thanh toán xong. Nhưng hàng hóa khách chưa lấy mà gởi lại kho cửa hàng. Nếu số lượng ích (1 hay 2 món) ta còn nhớ nổi, nhưng nhiều người cùng gởi & gởi nhiều món. Mỗi lần đến lấy cũng không lấy hết mà lấy từ từ, lúc này ta cần phải sử dụng chức năng quản lý hàng hóa ký gởi từ phần mềm quản lý bán hàng Lihasoft.

Để dễ hiểu mời bạn xem tình hình thẻ kho hàng hóa thực tế của cửa hàng:

xem thẻ kho hàng hóa

 

I. Xuất bán, hàng gởi lại cửa hàng:

Như các bạn đã thấy 2 mặt hàng Chi kim 7K tồn 107 (xuất bán 17) & RAP HINH 7K tồn 50 (xuất bán 15). Giờ ta vào lập phiếu xuất bán hàng như bình thường & nhớ tick chọn “Hàng ký gởi lại kho”:

2 huong dan hang ky goi.png

II. Xem kho hàng ký gởi của khách hàng:

Lúc này khi vào xem thẻ kho bạn sẽ thấy hàng hóa khách vừa mua nằm trong kho ký gởi với số lượng tương ứng.

3 huong dan hang ky goi.png

III. Xuất kho hàng ký gởi giao khách hàng:

Ví dụ khách đến lấy Chi kim 7K (số lượng 7) & RAP HINH 7K (số lượng 5). Ta vào menu “QL Hàng Hóa” -> “Xuất hàng ký gởi” lập phiếu như sau:

xuất hàng ký gởi giao khách hàng
Lúc này ta sẽ vào kho hàng ký gởi có kết quả như sau:
kết quả sau khi xuất hàng ký gởi

Vậy là kho hàng ký gởi đã trừ khớp số khách đã lấy. Để xem lại nhật ký chi tiết hàng hóa trên từng mặt hàng. Mời bạn nhấn vào nút thao tác ba chấm đầu dòng của mặt hàng cần xem -> chọn “Xem sổ chi tiết hàng hóa”:

hướng dẫn xem sổ chi tiết hàng hóa
Ta được kết quả như sau:
Sổ chi tiết hàng hóa ký gởi

Tại đây bạn có thể: Thay đổi hàng hóa khác hoặc khách hàng khác cần xem. Thay đổi kỳ báo cáo, in báo cáo và xuất ra tập tin excel.

Vậy là mình đã trình bày xong phần quản lý hàng hóa ký gởi. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng