Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn lập phiếu thu nợ khách hàng

Lúc xuất bán hàng có những khách hàng mua nợ trong phần thanh toán bạn thực hiện ghi nợ như sau:

Lập phiếu bán nợ khách hàng

Phiếu trên bạn đang ghi nợ cho khách hàng Anh Hậu thiếu 310.000đ (Lưu ý tại phần thanh toán bạn có thể ghi nợ 1 phần hoặc ghi nợ toàn phần). Thời gian sau khách hàng lại trả bớt 110.000đ (hoặc trả hết). Ta lập phiếu thu nợ bằng cách vào menu Công nợ -> Phiếu thu nợ KH -> Tạo phiếu thu.

Tạo phiếu thu nợ khách hàng

Lúc này cửa sổ thêm phiếu thu nợ hiện ra, bạn khai báo các thông tin cần thiết và click chọn “Lưu”. Hoặc “Lưu & Thêm tiếp” nếu như bạn muốn tiếp tục lập tiếp phiếu thu nợ khác.

3 cong no

Lưu ý: Những input có dấu sao màu đỏ: Bắt buộc nhập. Input có dấu sao màu vàng nhập một trong hai. Sau khi tạo xong phiếu thu nợ phần mềm thể hiện như sau:

4 cong no

Tại đây bạn có thể:

  • Tìm kiếm (F2): Tìm theo số phiếu, mã khách hàng và tên khách hàng.
  • Xóa: Chọn nút “Xóa” đầu dòng để xóa phiếu.
  • Sửa phiếu: Nhấp vào số phiếu để chỉnh sửa nội dung phiếu thu nợ.
  • Xuất Excel: Dùng để xuất danh sách phiếu thu nớ ra tập tin Excel.
  • In: In phiếu thu nợ ra giấy đưa khách hàng & làm chứng từ báo cáo.
5 cong no

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là đã xong phần hướng dẫn lập phiếu thu nợ khách hàng. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng