Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem báo cáo doanh số bán hàng

Để xem Báo cáo doanh số bán hàng bạn vào menu Báo cáo – Thống kê -> Báo cáo doanh số:

Xem doanh số bán hàng theo tháng

Mặc định khi vào báo cáo doanh số phần mềm sẽ hiện doanh số theo tháng và chi tiết tổng hợp theo từng ngày. Tại đây bạn có thể:

  • Xem chi tiết: Để xem chi tiết ngày nào bạn click vào nút “xem” đầu dòng của ngày đó. Và click nút “Quay lại” để trở về danh sách tổng.
2 bao cao doanh so.png
  • Để xem chi tiết hàng của phiếu, bạn click vào nút “xem” đầu dòng của từng phiếu.
3 bao cao doanh so.png
  • Nếu phát hiện có thông tin nào đó bị sai bạn có thể click vào nút “Đi đến phiếu” để chỉnh sửa và lưu lại. Hoặc click nút “Bỏ qua (Esc)” quay lại giao diện báo cáo.
  • Xuất Excel: Xuất báo cáo ra tập tin Excel.
xuất excel doanh số bán hàng

Vừa rồi mình trình bày doanh số theo tháng. Tiếp theo là xem báo cáo doanh số theo nhân viên, chức năng tương tự như doanh số theo tháng:

5 bao cao doanh so 1.png

Xem báo cáo doanh số theo khách hàng mua, chức năng tương tự như báo cáo doanh số theo tháng:

xem doanh số mua của khách hàng

Xem doanh số bán theo hàng hóa, chức năng tương tự như doanh số theo tháng:

7 bao cao doanh so.png

Vậy là xong phần báo cáo doanh số bán hàng. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng