Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem sổ quỹ tiền mặt trên phần mềm bán hàng

Sổ quỹ tiền mặt là loại sổ dùng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt, để phản ánh tình hình thu chi, sử dụng quỹ tiền mặt tại cửa hàng. Để xem Sổ quỹ tiền mặt bạn vào menu Thu chi -> Sổ quỹ tiền mặt

sổ quỹ tiền mặt trên phần mềm bán hàng Lihasoft

Tại đây bạn có thể:

  • Cập nhật sổ quỹ: Cập nhật lại số tiền từ các giao dịch phát sinh mới nhất.
  • Thay đổi thời gian cần xem: Nhập thời gian Từ ngày -> Đến ngày và click nút “Xem”.
  • Xuất Excel: Xuất báo cáo ra tập tin Excel.
  • Tổng hợp: Số tiền thu, chi, tồn thể hiện theo số tổng mỗi ngày. Muốn xem chi tiết của ngày nào bạn chỉ cần click chọn nút “Xem” đầu dòng của ngày đó.
  • Chi tiết: Xem dạng chi tiết từng phiếu phát sinh trong kỳ báo cáo.
2 so quy tien mat

Tại giao diện xem chi tiết bạn có thể click vào nút “Xem” đầu dòng để xem hàng hóa chi tiết của phiếu.

3 so quy tien mat

Khi cửa sổ xem chi tiết phiếu hiện lên bạn có thể click chọn “Đi đến phiếu” để chỉnh sửa nội dung phiếu. Hoặc “Bỏ qua” để trở về giao diện xem chi tiết sổ quỹ.

Vậy là xong phần hướng dẫn xem Sổ quỹ tiền mặt. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng