Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem sổ chi tiết bán hàng

Sổ chi tiết bán hàng mở theo từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán.

Để xem Sổ chi tiết bán hàng ta vào menu QL Hàng Hóa -> Kho hàng -> Sổ chi tiết -> Chi tiết bán hàng.

Chọn khách hànghàng hóa cần xem. Ở đây ta cũng có thể xem theo nhóm khách hàng, tuyến đường, khu vực,… Ngoài ra phần mềm quản lý bán hàng Lihasoft còn cung cấp cho ta chức năng xem theo công trình (Dành cho những loại hình kinh doanh Vật liệu xây dựng).

xem sổ chi tiết bán hàng

Tại đây bạn có thể xem theo từng khách hàng (không chọn hàng hóa). Hoặc xem theo hàng hóa (Không cần chọn khách hàng).

Kết quả xem được trên màn hình bạn có thể In ra giấy hoặc xuất ra tập tin excel:

2 so chi tiet ban hang
Vậy đã xong phần xem sổ chi tiết bán hàng. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng