Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ

I. Khai báo hàng hóa cần lấy số dư:

Khi vừa bắt đầu sử dụng phần mềm. Nếu bạn đã có số liệu hàng hóa tồn kho từ việc quản lý bằng tay trước đây hoặc từ phần mềm khác chuyển qua. Bạn cần phải khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ như sau:

Vào menu “Hệ thống” -> “Khai báo số dư đầu kỳ” -> “Đầu kỳ hàng hóa”:

khai báo số dư đầu kỳ hàng hóa

Tại đây, bạn bắt đầu thêm hàng hóa có số dư đầu kỳ vào bằng cách nhấn nút “Thêm hàng hóa”. Hàng hóa này phải được khai báo thông tin từ trước trong Danh mục hàng hóa. Phần tên hàng hóa bạn chỉ cần gõ và chọn hàng hóa cần khai báo.

2 Khai bao so du dau ky hang hoa

Các thông tin còn lại như: Số lượng (Số lượng tồn kho đầu kỳ), Đơn giá vốn (Đơn giá nhập của hàng hóa), Thành tiền (Giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ) phần mềm tự động tính dùm bạn.

3 Khai bao so du dau ky hang hoa 1

Sau khi khai báo đầy đủ thông tin cần thiết bạn nhấn “Lưu” hoặc “Lưu & Thêm tiếp” để tiếp tục khai báo hàng hóa tiếp theo. Ngoài ra để thêm nhanh tất cả hàng hóa đã có trong danh mục hàng hóa bạn chọn “Tự động thêm hàng từ danh mục”.

Ngoài 2 cách khai báo hàng hóa trên, bạn còn cách khác là nhập hàng hóa từ tập tin Excel bằng cách nhấn vào nút “Excel” -> “Nhập Excel”:

nhập excel hàng hóa đầu kỳ

Lúc này bạn cần lấy mẫu excel về:

5 Khai bao so du dau ky hang hoa 1

Sau đó khai báo hàng hóa vào mẫu excel:

khai báo hàng hóa cần lấy số dư vào mẫu nạp excel

Bước tiếp theo tại form nhập Excel bạn chọn đến file excel mẫu mà bạn đã lưu. Sau đó bấm “Thực hiện”, quá trình import dữ liệu sẽ tiến hành. Lưu ý là bạn nên import tối đa 5.000 dòng/1 lần, nếu dữ liệu nhiều hơn bạn nên chia nhỏ dữ liệu ra và import nhiều lần:

chọn đường dẫn đến file excel cần nạp

Lúc này ta được kết quả như sau:

8 Khai bao so du dau ky hang hoa.png

II. Quản lý số dư hàng hóa:

Tại đây bạn có thể:

  • Tìm kiếm hàng hóa: Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn nút “Tìm”.
  • Chỉnh sửa số dư đầu kỳ: Nhấp vào mã hàng cần chỉnh sửa.
  • Xóa hàng hóa đã khai báo: Nhấp vào nút xóa đầu dòng của mặt hàng cần xóa.
  • Xóa tất cả: Nếu bạn muốn xóa hết hàng hóa và khai báo lại từ đầu. Nhấp vào nút “Xóa tất cả” Xác nhận trước khi xóa.
  • Xuất Excel: Nhấn nút “Excel” -> “Xuất Excel”. Tập tin Excel dùng để lưu trữ hoặc in ấn.

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thao tác trực quan hơn:

Vậy là mình đã trình bày xong phần khai báo số dư đầu kỳ hàng hóa.

Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng