Lihasoft – Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn xem sổ chi tiết mua hàng

Sổ chi tiết mua hàng là một loại sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hoá;…

Để xem sổ chi tiết mua hàng ta vào menu QL Hàng Hóa -> Kho hàng -> Sổ chi tiết -> Chi tiết mua hàng.

Chọn hàng hóanhà cung cấp cần xem:

xem sổ chi tiết mua hàng

Tại đây bạn có thể xem theo nhà cung cấp (không chọn hàng hóa). Hoặc xem theo hàng hóa (Không cần chọn nhà cung cấp).

Ví dụ dưới đây ta xem theo nhà cung cấp: Phần mềm sẽ hiện ra những hàng hóa nhập mua từ nhà cung cấp mà ta đã chọn.

2 so chi tiet mua hang

Từ kết quả hiện ra ta có thể In hoặc xuất ra tập tin excel.

Vậy là mình đã trình bày xong phần xem sổ chi tiết mua hàng. Chúc bạn thành công !

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Khai báo số dư hàng hóa đầu kỳ
2. Khai báo số dư công nợ đầu kỳ
3. Khai báo số dư điểm tích lũy khách hàng đầu kỳ
4. Phân quyền tài khoản sử dụng phần mềm
5. Cấu hình sao lưu (backup) dữ liệu
6. Tùy chỉnh giao diện phần mềm
7. Khai báo thông tin cửa hàng